Általános Szerződési Feltételek
Hirdetési Szabályzat

1.) Szabályzat hatálya
Jelen szabályzat a www.licitutak.hu oldalon megjelenő hirdetésekre vonatkozik és annak betartása kötelező mind a Hirdetőkre mind bedig az Üzemeltetőre nézve. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya, a regisztrálással a Hirdetők(Szálláshelyek) elfogadták a jelen Hirdetési Szabályzatot és annak betartását magukra nézve kötelezőnek tartják.

2.) Üzemeltető, és Hirdető meghatározása
Üzemeltető: Licit Média Kft. (7621 Pécs, Rákóczi út 55., Adószám: 14824087-1-02)
Hirdető: az oldal hirdetési szolgáltatásait igénybe vevő jogi személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált és akivel a szerződést kötöttünk.

3.) Regisztráció
A Hirdetők a weboldalunkon "szállásadó"-ként regisztrálnak a célból, hogy az Üzemeltető weboldalán keresztül értékesíthessék szállás csomagjaikat.
A Hirdetők kötelesek a regisztrálás során és a későbbi adatmódosítás alkalmával is valós adatokat közölni.
A regisztráció során Ön elfogadta a Megállapodási Feltételek-et és a jelen Hirdetési Szabályzat-ot, és annak betartását magára nézve kötelezőnek tartja.

4.) Szerződés kötés
Hirdető köteles a regisztrálás után az "Adataim" menüpontban is elérhető "Megállapodást"-t kettő példányban aláírni és visszapostázni a Licit Média Kft. címére (7621 Pécs, Rákóczi út 55.).
Az Megállapodás 1 példánya az Üzemeltető-é, másik példánya az Hirdető-é, melyet aláírás után Üzemeltető visszapostáz a Hirdetőnek.
A Megállapodás megkötésével Hirdető jogosulttá válik a Hirdetés feltöltésére jelen szabályzat előírásai szerint.

5.) Hirdetések tartalma
A Hirdetők a hirdetéseiket az ÚJ AJÁNLAT menüpontban egy egyszerű űrlap segítségével tudják feltölteni.
- Hirdető köteles a hirdetésben valós adatokat szerepeltetni, azok valódiságáért Hirdető teljes körű garanciát és felelősséget vállal.
- Hirdető jogi kötelezett vállal arra, hogy a nyerteseknek maradéktalanul biztosítja a feltöltött Hirdetési ajánlatban szereplő árú és tartalmú utazási szolgáltatást.

6.) Hirdetés Elfogadás
Üzemeltető vállalja, hogy a Hirdető által feltöltött utazási ajánlatokat a következő munkanapon (de legkésőbb 3 munkanapon belül) moderálja és elbírálja, valamint elfogadás esetén a weboldalára kihelyezi.
ELBÍRÁLÁS FELTÉTELEI:
- Egy Hirdetőnek maximum 5 darab AKTIV ajánlata lehet a rendszerben, de csakis akkor, ha azok tartalmilag valóban különbőző hirdetések.
- A Hirdetés csakis akkor minősül különbözőek, ha mind címében, mind megjelenésében(szöveg, fotó) és tartalmában is valóban különböző utazási ajánlatok.
- Azonos szállás csomag hirdetésből az üzemeltető a 2. hirdetést nem fogadja el.
- A weboldal minőségének megőrzése érdekében Üzemeltető jogosult a a fenti feltételeknek nem megfelelő hirdetési ajánlatot törölni a rendszerből.
- Az üzemeltetője jogosult a hiányosan feltöltött hirdetések elutasítására, és azok törlésére.
- A weboldal minőségének megőrzése érdekében üzelemtető jogosult az elvárhatónál alacsonyabb színvonalon megfogalmazott hirdetések elutasítására és azok törlésére.
- A weboldal minőségének megőrzése érdekében üzemeltető jogosult a hirdetés szövegének kisebb módosítására, annak lényegi elemeinek (ár, csomag tartalma, lejárati dátuma) megtartása mellett.
- Amennyiben egy utazási ajánlatra egymás utáni 4 alkalommal történő megjelenés után sem licitálnak a felhasználók, úgy azt a weboldal minőségének megőrzése érdekében üzemeltető jogosult a kínálatából törölni.

7.) Aktiválás
Aktiválás: a hirdetés weboldalunkra történő kihelyezése (licitre kiírás)
- Üzemeltető az ajánlatot a következő munkanapon, de legkésőbb 3 munkanapon belül elbírálja és elfogadás esetén a weboldalára kihelyezi.

8.) Licit időtartama
A Hirdetések 7 napig jelennek meg a főoldalon, ez a licitálás időtartama.
- A licitálás időtartama alatt felhasználóink folyamatosan emelik a tétet, amennyit az utazásért megfizetnének.
- Licitzáráskor az a felhasználó veszi meg a kezdvezményes utazást, aki a legtöbbet ígérte a hirdetett utazási csomagért.

9.) Folyamatos hirdetések
A folyamatos megjelenésű hirdetések heti rendszerességgel. 7 naponként folyamatosan kerülnek ki a főoldalunkra, mindaddig amíg az érvényességi idő (igénybevételi határidő) le nem jár.
- A folyamatos megjelenést Hirdető úgy állíthatja le, hogy az éppen aktuális Hirdetés megjelenését az AJÁNLATAIM menüpontban Folyamatos-ról Egyszeri-re állítja.

10.) Értesítés Licitzárásról
A kapcsolatfelvétel megkönnyítése érdekében Üzemeltető vállalja, hogy minden licitzárás után automatikus rendszerüzenetet küld a Hirdetőnek, melyben megadja a nyertes személy kontakt adatait(név, cím, telefon, e-mail) és az utazási csomag kedvezményesen elnyert árát annak érdekében, hogy a Hirdető mielőbb felvehesse a nyertessel a kapcsolatot fizetés és időpont foglalás céljából.
- Hirdető vállalja, hogy amennyiben az értesítő üzenet valamely technikai hiba folytán nem érkezik meg a Hirdetőhöz, úgy arról az Üzemeltetőt haladéktalanul értesíti.
- Hirdető vállalja, hogy a licitek alakulását (rendszerüzenet nélkül is) folyamatosan nyomonköveti az AJÁNLATAIM LISTÁJA menüpontban és a nyertesekkel a licitzárást követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot.

11.) LICITZÁRÁS, ELŐLEG FIZETÉS
A licitzárással egyidőben jogi szerződés jön létre az eladó(szálláshely)és a vevő(felhasználó) között az utazási csomag eladására vonatkozóan, melyet a Hirdető a nyertes áron bocsát a felhasználó rendelkezésére.
A licit nyertesei közvetlenül a Hirdető-nél foglalják be az utazási időpontot és közvetlenül a Hirdetőnek fizetnek.
Hirdető vállaja, hogy a licitzárásokat követően haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a utazási licit nyertesével és e-mailben és tájékoztatja a fizetési lehetőségekről:
(1.) befoglalja az utazási időpont és előleget fizet (előleg fizetése kötelező!) vagy
(2.) a nyertes befizeti a teljes összeget a szálláshelynek (ebben az esetben nem szükséges azonnal időpontot foglalni)
- A nyertest tájékoztatni kell továbbá arról is, hogy az időpontot bár be kell foglalni, de szükség esetén az időpont a későbbiek folyamán kapacitás függvényében módosítható.
(Az 5 napon belüli időpont foglalástól, csupán az egyösszegű teljes előre fizetéskor lehet eltekinteni.)
Hirdető vállalja, hogy a licitzárásra hivatkozva - az utazási szándék fenntartása céljából - előleget vagy a akár teljes összeg megfizetését kéri a nyertestől időpont foglaláskor, majd a szokásnak megfelelően elküldi a nyerteseknek a visszaigazolást.
- a nyeremény nincs nevesítve ezért más személyre átruházható.
- a 100% díj befizetésekor a szálláshelyek ajándékutalványt is adhatnak a nyerteseknek

12.) Nyeremény igénybevételének segítése
Hirdető a nyertesnek biztosítja a következőket:
- kapacitástól függően új időpont választása
- a nyeremény nem nevesített, tehát a kedvezményes utazás lehetőségét a nyertes átadhatja bármelyik ismerősének
- ajándékutalványt is vásárolhat, így az utazás később is igénybevehető.

13.) Határidők betartása
Az oldal felhasználói konkrét utazási céllal keresik fel a weboldalunkat és azért licitálnak a kiválasztott utazásra mert határozott utazási szándékkal rendelkeznek.
A határozott utazási szándék ellenére, ha a Hirdető nem kér a nyertesektől előleget, úgy az utazási szándéka az idő múlásával érdektelenségből alább hagyhat, ezért igen fontosnak tartjuk a következő határidők betartását és nyertesekkel való betartatását.)
- A Hirdető a licitzárást követően haladéktalanul elküldi a díjbekérő és időpontfoglalást kérő e-mailt a nyertesnek.
- A Hirdető kiemeli az e-mailben, hogy kéri a Nyertest, hogy 5 napon belül foglaljon időpontot előlegfizetéssel, vagy fizesse be a teljes (100%) utazás díját.
Amennyiben a Hirdető - vállalt kötelezettsége ellenére - mégsem kérte az előleg befizetést a nyertestől, és nyertes bármilyen okra hivatkozva eláll az utazási szándékától, úgy a Hirdető kötelezhető a Hirdetési díj megfizetésére.

14.) VISSZAIGAZOLÁS: Utazási dátum vagy előleg fizetési dátum visszaigazolása Üzemeltető felé
Hirdető köteles az utazási és fizetési időpontokat az online rendszerben - a licitzárást követően - 10 munkanapon belül visszaigazolni.
A utazási illetve fizetési időpontok visszaigazolása az korrekt együttműködésnek alapvető feltétele, ezért Hirdető vállalja, hogy a befoglalt utazási időpontot, illetőleg az előleg befizetés dátumát haladéktalanul rögzíti az AJÁNLATAIM LISTÁJA menüpont megfelelő sorában.
- Utazási dátum: Amennyiben a nyertes utazási időpontot foglalt és előleget fizetett, úgy az utazási dátum oszlopban az érkezési és a távozási dátumokat kell megadni.
- Fizetés dátum: Amint a nyertes részéről a 100% előre fizetés megtörténik, a hirdetési ügylet eredményesnek minősül, ilyenkor az AJÁNLATAIM listázása menüpontban nem az utazási dátumot, hanem a fizetés beérkezésének napját kell megadni kétszer. (Mind az utazási időtartam ...tól mind az...ig helyén.) Ebből tudható, hogy egyösszegű fizetés történt.
Amennyiben a visszaigazolás nem történik meg a Hirdető részéről, úgy Üzemeltető jogosult a visszaigazolatlan tételekre jutó hirdetési bevételeket követelni a Hirdetőktől, függetlenül attól, hogy az utazás megtörtént-e vagy sem.
Amennyiben a weboldalon keresztüli visszaigazolások nem történnek meg Hirdető részéről, úgy Üzemeltető jogosult a további együttműködést megtagadni és Hirdető köteles az elmaradt visszaigazolásokra jutó Hirdetési díjakat 8 napon belül megfizetni Üzemeletető bankszámlájára.

15.) Hirdetési díj
Üzemeltető jogosult a utazási tételre jutó hirdetési díjat kiszámlázni:
- Ha a Hirdető szálláshely visszaigazolta az utazási időpontot és az utazási időtartam vége lejárt. - Ha a Hirdető szálláshely visszaigazolta az előleg fizetési időpontot és annak dátuma lejárt. - Ha az utazás azért hiusul meg, mert a Hirdető szálláshely egyáltalán nem tud szabad időpontot biztosítani a megnyert utazás igénybevételére a megjelölt igénybevételi határidőn belül.
- Ha a Hirdető szálláshely - a licitzárást követően - 5 munkanapon belül nem vette fel a kapcsolatot a nyertessel és a nyertes a későbbi felkeresés időpontjára már meggondolja magát.
- Ha a hirdető szálláshely - a licitzárást követően - 10 munkanap lejártával sem igazolta vissza az utazási és fizetési időpontokat a licitutak.hu online rendszerben.
Üzemeltető a hirdetési díj kiszámlázásától eltekint:
- Ha a Hirdetés sikertelen, azaz nem volt rá licitáló. - Ha az utazás a Hirdető hibáján kívül eső ok miatt meghiúsúl és Hirdető kérte e-mailben a hirdetés érvénytelenítését az azonosítóra hivatkozva, indoklással ellátva.
(Ilyen indok lehet például, ha a nyertes egyik megadott elérhetőségén sem található meg és többszöri e-mail megkeresésre sem reagált.)

16.) Számlázás és fizetés időpontja
A korrekt elszámolás és számlázás mind az Üzemeltető mind a Hirdető számára igen fontos, ezért
- Üzemeltető vállaja, hogy a hirdetési díjat az AJÁNLATAIM LISTÁJA-ban rögzített "utazási időtartam" lejárata után számlázza Hirdető felé.
("Utazási időtartam" utazási időpont esetén az utazási intervallum, előre fizetés esetén az fizetés időpontja, mely mindkét esetben a számlázás engedélyezésének minősül.)
- Hirdető vállaja, hogy a kiszámlázott hirdetési díjat 8 napon belül megfizeti az Üzemeltető bankszámlájára.

17.) Utazás visszamondása, Érvénytelenítési eljárás
Célja: a nyertes részéről történő utazás visszamondás esetén meg kell állapítani, hogy vajon a Nyertes vagy a Hirdető hibájából került-e visszamondásra az utazás.
Amennyiben
- az utazás valóban a nyertes hibájából nem valósul meg, úgy a Hirdetés után fizetendő hirdetési díjat töröljük a rendszerünkből.
- az utazás a szálláshely hibájából nem valósul meg, úgy a Hirdető köteles megfizetni a hirdetési díjat.
Az érvénytelenítést az info@licitutak.hu-ra írott e-mailben lehet kérni a hirdetés azonosító számára hivatkozva, indoklással. Elfogadás esetén az érvénytelenítési kérelem megérkezésétől számított 3 munkanapon belül töröljük az online rendszerünkből is a hirdetési díjat és elfogadásról értesítjük a Hirdetőt.
Érvénytelenítésre okot adhat például:
- a nyertes a megadott elérhetőségek egyikén sem elérhető, ezért nem lehet felvenni vele a kapcsolatot
Érvénytelenítés esetén a Hirdető mentesül a hirdetési díj megfizetésének kötelezettsége alól.

18.) Üzemeltető, mint közvetítő
A Licit Média Kft., mint Üzemeltető a szálláshelyek(idegenforgalmi szolgálatást kínáló) és a vásárlók(regisztrált felhasználók) között kizárólag információ-közvetítői szerepet tölt be, tehát az internetes felületet adja és üzemelteti, hogy a szállásadók és az olvasók egymásra találását segítse.
- A hirdetésekben szereplő adatok valódiságáért a felelősség a Hirdetőt terheli, az hirdetések tartalmáért Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.