Adatkezelési Szabályzat

1.) A szabályzat hatálya
Jelen szabályzat a www.licitutak.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki. Jelen szabályzat nem terjed ki a Licitálási Szabályzat által szabályozott olyan kérdésekre, amelyek nem kifejezetten a személyes adatok kezelésével függnek össze. A szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a szabályzat módosításáról az adatkezelő a felhasználókat tájékoztatja.

2.) Az adatkezelő, a felhasználó meghatározása
Adatkezelő: a Felhasználási Feltételek-ben meghatározott Üzemeltető (Licit Média Kft.)
Felhasználó: az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.

3.) Az adatkezelő adatai:
Neve: Licit Média Kft.
Székhelye:7621 Pécs, Rákóczi út 55.
Cégjegyzéket vezető bírósága: Baranya Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Cégjegyzékszáma: 02-09-074357
Adatkezelési nyilvántartási azonosítója: igénylés folyamatban
Elérhetőség: info@licitutak.hu

4.) Az adatkezelés megnevezése:
Regisztrálók adatainak nyilvántartása, mely adatok nyilvántartásba vétele mindig a felhasználók regisztráció során határozottan és önkéntesen kinyilvánított kifejezett hozzájárulása esetén történik.

5.) Az adatkezelés jogalapja:
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

6.) Az adatkezelés célja:
A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, rendszerüzenetek küldése, kapcsolatfelvétel a nyertesekkel, a felhasználók személyre szabottabb kiszolgálása, a nyeremény igénybevételének segítése, elektronikus hírlevél küldése.

7.) A kezelt adatok köre:
A regisztrációkor, valamint az adatok módosításakor megadott adatok:
* Felhasználói név - felhasználók azonosításához és megkülönböztetéséhez
* Jelszó - felhasználók azonosításához
* Név - kapcsolattartáshoz
* Cím - kapcsolattartáshoz
* Telefonszám - kapcsolattartáshoz
* E-mail cím - kapcsolattartáshoz
Technikai adatok
* IP cím - rendszerbiztonsági célból
* Regisztráció időpontja - statisztikai célból
* Belépések darabszáma - statisztikai célból
Ezen adatok kezeléséhez történő kifejezett hozzájárulás a feltétele az oldalon történő regisztrációnak, és azzal az oldalon lévő liciteljáráson való részvételnek.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása.

8.) Adattovábbítás
Az egyes licitek lezárását követően a legkedvezőbb licitet adó felhasználó adatait (Név, Cím, Telefonszám, E-mail cím) a szolgáltatás igénybevételének segítése érdekében on-line továbbítjuk a licit tárgyát felajánló szerződéses partnereinkenk.

9.) Hozzáférés a kezelt adatokhoz
A kezelt adatokat az adatkezelő - a 8. pontban meghatározottakon túl - csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára.

10.) Az adatkezelés időtartama:
- A felhasználó bármikor kérheti személyes adatinak törlését a nyilvántartásból a info@licitutak.hu címen, mely törlési igény beérkezését követő 5 munkanapon belül töröljük a személyes adatokat.
- Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, akkor azt az adatkezelő a tudomásszerzéssel egyidejűleg, a regisztráció törlésével egyidejűleg az nyilvántartásból is törölheti.

11.) Adatbiztonság
Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

12.) Adatvédelmi nyilvántartás
Az adatkezelő az adatkezelést az adatvédelmi biztos által vezetett nyilvántartásba hivatalosan bejelentette, nyilvántartásba vétel folyamatban.

13.) Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.